Programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020

Op 28 april 2020 bracht de Vlor advies uit over de voorstellen die betrekking hebben op het beleidsdomein Onderwijs van het voorontwerp van programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2020. De raad gaat in op de concrete maatregelen die getroffen worden voor het leerplicht-, het hoger en het volwassenenonderwijs. Hij betreurt dat de overheid bij de begrotingsaanpassing nog verder op zoek gaat naar besparingen binnen het onderwijs, omdat die de kwaliteit van het onderwijs danig onder druk zetten.

Download hier het volledige advies (PDF, 153.96KB)