Reactie over het concept voorontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen


Sinds 11 oktober 2001 circuleert een concept voorontwerp van decreet betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De Raad Hoger Onderwijs formuleerde een eerste reactie op het concept voorontwerp. De basis van haar visie staat in het advies over de toekomstige organisatiestructuren in het hoger onderwijs van 27 maart 2001. Streven naar een geïntegreerde hoger onderwijsruimte is een van de belangrijke krachtlijnen.

De Raad Hoger Onderwijs toont zich gematigd positief over de plannen al vindt hij dat de hervormingen nog verder mogen gaan. Het uiteindelijke ontwerp mag nog meer aandacht schenken aan de belangrijke maatschappelijk rol van de driejarige opleidingen. De raad vindt het erg jammer dat het hoger onderwijs voor sociale promotie niet in het voorontwerp is opgenomen en dat de lerarenopleiding wel in het concept staat maar geen deel uitmaakt van de bachelor-masterstructuur.

Een opleiding bestaat voortaan uit verschillende onderwijseenheden. Dat systeem maakt meer flexibiliteit mogelijk. De Raad vindt het wel jammer dat voor deeltijds leren nog geen volwaardige regeling is uitgewerkt.

Het ontwerp introduceert ook de accreditatie. Een nog op te richten accreditatieorgaan moet de procedures begeleiden. De raad wil graag betrokken worden bij het opstellen van de accreditatienormen. Wat er met opleidingen gebeurt als ze (nog) geen erkenning krijgen, is vooralsnog onduidelijk.

De Raad Hoger Onderwijs betreurt de enge invulling van het begrip ‘associatie'. Een associatie tussen een universiteit en minstens een hogeschool moet garanderen dat het academisch onderwijs van de hogescholen een voldoende hoog wetenschappelijk niveau haalt. Meer mag, maar hoeft niet. De Raad had een veel bredere missie voor ogen. Intense samenwerking tussen instellingen is goed voor de doorstroming tussen de opleidingen en voor de onderlinge kennisuitwisseling. Bovendien bevordert ze de overzichtelijkheid en de verscheidenheid van opleidingen.

De raad beseft wel dat de concepttekst nog niet definitief is en pleit er voor om het wetgevend werk nu onverminderd verder te zetten zodat het hoger onderwijs in Vlaanderen internationaal niet achterop raakt.

Download hier het volledige advies (PDF, 82.76KB)