Reactie voorontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (versie 07.12.03)

De Raad Hoger Onderwijs formuleert op eigen initiatief een reactie over enkele wijzigingen aan het ontwerpdecreet over flexibilisering dat de regering heeft voorgelegd aan de Raad van State. Dat decreet zal een creditsysteem invoeren in het hoger onderwijs. Daardoor vergroten de mogelijkheden om opleidingsprogramma's flexibeler te maken, kunnen studenten vlotter overschakelen tussen opleidingen en instellingen en wordt levenslang leren in het hoger onderwijs aantrekkelijker.

De nieuwe versie verschilt op verschillende punten grondig van het ontwerpdecreet waarover de raad in augustus 2003 adviseerde. De raad waardeert verschillende aanpassingen maar vindt niet dat ze allemaal bijdragen tot de doelstellingen van het decreet.

De raad vindt dat de instellingen, en niet de overheid, de inhoud en het aantal studiepunten moeten bepalen van een studietraject waarmee een student een bijkomend diploma kan behalen. Hij vraagt zich ook af waarom in de EVK-procedure (elders verworven kwalificatie) een omweg via een ‘attest van bekwaamheid' nodig is in het geval van studiebewijzen die door Vlaamse onderwijsinstellingen zijn uitgereikt.

De raad meent dat het creditsysteem aan duidelijkheid zou winnen als studiepunten en credits rechtstreeks met elkaar verband hielden. Slaagt een student voor een opleidingsonderdeel dan zou hij/zij niet 1, maar evenveel credits behalen als het aantal studiepunten van het onderdeel.

De raad blijft erbij dat opleidingsprogramma's per 60 studiepunten best niet meer dan 12 opleidingsonderdelen mogen bevatten. Die richtlijn uit de eerste versie van het ontwerpdecreet beschermt opleidingsprogramma's tegen versnippering in te kleine lessenpakketten en te grote verschillen per instelling.

Op het moment dat dit decreet in werking treedt, moeten de hogescholen en universiteiten bijkomende middelen ontvangen. Een flexibele organisatie kost immers meer. Bovendien zouden instellingen door een aantal maatregelen uit het nieuwe voorontwerp wel eens inkomsten kunnen verliezen.

Download hier het volledige advies (PDF, 76.37KB)