Spoedadvies over modularisering volwassenenonderwijs

De Raad Volwassenenonderwijs brengt op eigen initiatief een spoedadvies uit om de minister van Onderwijs zijn bezorgdheid over het modulariseringsproces in het volwassenenonderwijs mee te delen. Er lopen momenteel initiatieven op meerdere plaatsen, er zijn zoveel verschillende signalen en er leven zoveel vragen, dat de hele operatie zich lijkt vast te rijden. Het advies schetst kort welke elementen in de context van de modularisering het proces laten stremmen.

Er zijn bijvoorbeeld vragen over de afstemming van inhouden en procedures in het onderwijs zelf.

  • Hoe zit de verhouding in elkaar tussen “basiscompetenties” (ingevoerd via het RTC-decreet) en “decretale specifieke eindtermen”? En wat moet er gebeuren als er nog geen beroepsprofiel van de SERV bestaat?
  • Welke consequenties heeft het verdelen van eindtermen over modules? Modules moeten ook andere doelstellingen kunnen bevatten.

Er zijn ook vragen over de afstemming tussen onderwijs en andere opleidingsverstrekkers.

  • Een systematische aanpak met als doel een globale en coherente benadering van de volwassenenvorming is een noodzaak.
  • De onderwijsverstrekkers willen vertegenwoordigd zijn in de kerngroep van DIVA, waar men de overkoepelende kwalificatiestructuur voorbereidt.

Sinds 2002 bestaat er een moratorium voor 19 studiegebieden (waaronder Bouw, Hout, Voeding, enz.). Sindsdien hebben de centra voor volwassenenonderwijs hun opleidingen uit die studiegebieden niet meer kunnen actualiseren via voorlopige modulaire structuurschema's die ze in de Vlor samen bespreken. Maar er bestaat op dat gebied rechtsongelijkheid omdat de overheid toch voorstellen van bepaalde centra goedkeurde, ook al waren die éénzijdig ontwikkeld en bracht de Vlor hierover geen advies uit.

De Raad Volwassenenonderwijs vraagt zich ten slotte af of de huidige procedure met strikte scheiding tussen ontwikkeling en advies in de praktijk wel houdbaar is.

In afwachting van een coherent en overzichtelijk totaalconcept voor de modularisering van het volwassenenonderwijs, vraagt de Raad Volwassenenonderwijs dat de centra alvast een aantal van hun opleidingen zouden kunnen actualiseren. Een aantal overheidsvoorstellen die de raad adviseerde, wachten momenteel op een besluit van de Vlaamse regering. De raad vraagt dat de centra die voorstellen van structuurschema's, in de versie zoals de Vlor ze heeft geadviseerd, ter goedkeuring zouden kunnen voorleggen volgens de procedure van de voorlopige modulaire structuurschema's. Op die manier zouden de centra er volgend schooljaar al voorlopig mee kunnen werken.

Download hier het volledige advies (PDF, 33.91KB)