Thema’s voor evaluatievragen over het Vlaamse financieringsmechanisme hoger onderwijsAdvies in het kader van het OESO-project ‘Resources in higher education’

foto: Pelle Adriaenssens

De OESO vergelijkt momenteel de financiering van de instellingen hoger onderwijs van verschillende landen en hoe zij met gelijkaardige problemen en financieringsdruk omgaan. De Vlor hoop dat dit project inspiratie kan bieden voor het oplossen van een aantal structurele tekortkomingen van het financieringsmechanisme en bij het uitdenken van een nieuw of aangepast mechanisme (2023-2024).

De Vlor geeft de overheid een aantal thema’s voor evaluatievragen over het Vlaamse financieringsmechanisme. De raad suggereert om daarbij vooral naar kwalitatieve gegevens te peilen. Kwantitatieve of zeer technische gegevens zijn immers moeilijker vergelijkbaar over de verschillende deelnemende landen heen.

De Vlor ziet volgende mogelijke thema’s:

Globale financiering hoger onderwijs

  • Welke studenten financiert de overheid voor de opdrachten van de instellingen?
  • Wat is het aandeel van het budget (hoger) onderwijs in het Bruto Regionaal Product?
  • Hoe is de totale financiering per student samengesteld?

 

Berekening financiering hoger onderwijs door de overheid

  • Gaat de overheid uit van een gesloten enveloppe of een open-endsysteem?
  • Hoe is het totale budget gestructureerd?
  • Welke parameters worden gebruikt om de financiering van de instellingen te bepalen?
  • Welke termijn verstrijkt er tussen de berekening en de uitbetaling van de instellingsfinanciering?

 

Evolutie van de financiering door de jaren heen 

 

Verloop van de gebouwgerelateerde investeringskredieten

  • Welke dekkingsgraad hebben de investeringen?
  • Hoe is het budget van de investeringskredieten gestructureerd?

 

Welke sturingseffecten worden ingeschakeld en wat is het effect daarvan?

 

In hoeverre is het nuttig om inhoudelijke doelstellingen te koppelen aan het financieringsmechanisme?

 

Hoe kan financiering inwerken op het opleidingsaanbod?

 

Hoe wordt omgegaan met de middelen voor HR?

Download hier het volledige advies (PDF, 223.58KB)