Eindtermen: omzien en vooruitkijken

Voorafgaand aan de advisering van eindtermen gaf de Vlor zijn leden de kans om zich op een intern seminarie te informeren en een beter zicht te krijgen op de denkkaders die de ontwikkeling van nieuwe eindtermen sturen.

Deel 1: Een onderwijskundig en juridisch perspectief (24 januari 2020)

Deel 2: Basisvorming, doorstroomgerichte vorming en beroepsgerichte vorming in balans? (31 januari 2020)

Deel 3: Modernisering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs (6 maart 2020)

Omkijken

Hoe ziet de Vlor momenteel de rol en de missie van het basisonderwijs?

Terugkijken naar de basisprincipes voor de ontwikkeling van de eindtermen in het basisonderwijs. Specifieke klemtonen uit het basisonderwijs.

Vooruitzien

Wat hebben we geleerd uit de vorige seminaries?

Jonge kinderen stimuleren om te leren en te ontwikkelen. Curriculumontwikkeling in het basisonderwijs.

De cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen.

Moet het basisonderwijs zichzelf heruitvinden? Reflecties bij de kernopdracht van het basisonderwijs en de plaats van eindtermen daarin.