School ❤ onderzoek. Interactieve inspiratiedag voor leraren en onderzoekers

Op 26 mei 2020 stond de tweede editie gepland van een inspiratiedag voor leraren en onderzoekers. Daarmee wilden we de eerste editie met meer dan 400 inschrijvingen evenaren met, naast de keynote, 35 presentaties, een posterbeurs, professionaliseringssessies, lezingen, praatcafés, pitches en een ‘ontmoetingsapp’. COVID besliste er echter anders over. Volledig annuleren was geen optie, aangezien bij de eerste editie bijna alle deelnemers aangaven uit te kijken naar een volgende editie. Precies wat we als organisatoren voor ogen hadden. We moesten dus op zoek naar een alternatief dat gezien de omstandigheden, best volledig digitaal moest zijn. We vonden veel presentatoren bereid om hun voorstel voor mei 2020 opnieuw, geactualiseerd, in te dienen voor dit digitale format. Dat leidde uiteindelijk tot deze ietwat afgeslankte versie van School ❤ Onderzoek. 900 deelnemers schreven zich in voor deze digitale editie. Deze keer een halve dag, met twee plenaire lezingen, 27 keuzesessies en een goed gevulde digitale beurs.

Met de eerste plenaire lezing gaven Vicky Willegems en Nadine Engels van de VUB, bijgestaan door twee leraren ons een gefundeerde inkijk in het project ‘Onderzoekende School’. Onderzoekende teams gaan op zoek naar onderbouwde antwoorden op vragen die de school aanbelangen. Het vizier daarbij gericht op het versterken van het leren en het welbevinden van leerlingen.

Vervolgens was er een aanbod van 27 keuzesessies in twee rondes, onderbroken door de digitale beurs met 19 standhouders. Vele soorten onderzoek kwamen aan bod: van actieonderzoek of onderzoek van de eigen praktijk, over praktijkgericht onderzoek tot beleidsgericht onderzoek dat relevant is voor de praktijk, onderzoek uitgevoerd in het kader van bachelor- of masterproeven en onderzoek door leraren, begeleiders, docenten, lerarenopleiders en academici. De rode draad was: onderzoek dat kan bijdragen aan kwaliteitsontwikkeling in onderwijs. Er kwamen heel wat thema’s aan bod, waaronder STEM, omgaan met diversiteit, schoolbeleid, welbevinden, onderzoekende lerarenteams, didactiek, kleuteronderwijs, evaluatiebeleid en -praktijk.

Afsluiten deden we met Tim Surma die ons op weg zetten naar beter gebruik van best-evidence in onderwijs. Hij ging daarbij dieper in op binnen- en buitenlandse initiatieven waarvan we weten dat ze het potentieel hebben om de befaamde kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten.

Gedurende de hele voormiddag kon je via de verschillende chatkanalen vragen stellen en beantwoorden maar ook netwerken.