Studiedag - Spijbelen in systemen van leren en werken

Uit onderzoek blijkt dat spijbelen in leren en werken frequenter voorkomt dan in andere onderwijsvormen. Op vrijdag 23 oktober 2015 organiseerde de Vlor een studievoormiddag om het thema onder de aandacht te brengen en te verdiepen.

Sonja Buts, voorzitter van de Vlor-commissie Leren en Werken verwelkomde de 175 deelnemers aan deze studievoormiddag.

Bram Spruyt (VUB) lichtte een onderzoek toe naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen:

Arne De Boeck (KU Leuven) gaf meer uitleg bij een onderzoek naar het systeem van leren en werken door de ogen van jongeren:

In de workshops werden praktijkervaringen over de preventie en aanpak van spijbelen gedeeld:

  1. Zinvolle gesprekken met schijnbaar doelloze jongeren. Wat helpt? - Enkele ideeën en gesprekstechnieken uit oplossingsgericht werken en de motivatietheorie, Nadine Callens (nascholer clb-sector)

2. Interactieve sessie 'Aanklampend werken', ingeleid door Hanne Dehertog     (ARKTOS Leuven)

3. Interactieve sessie 'Partnerschappen in spijbelbeleid', ingeleid door:

  • Rudi Deceukelier en Anja Vermeulen (CDO Kortrijk)
  • Rik Vandenbogaerde (VCLB Groeninge)
  • Ludo Lemahieu (CDV Aura)