Samenwerking in sectorconvenants verder versterkenAdvies over het voorontwerp van decreet betreffende de sectorconvenants en de intersectorale convenants

Sectorconvenants zijn protocollen van samenwerking tussen de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van sectoren en de Vlaamse Regering, ter ondersteuning van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. De Vlaamse Regering wil het decreet over de sectorconvenants uit 2009 actualiseren en optimaliseren om de werking van de sectorconvenants verder te verzekeren voor de toekomst, de regelgeving te enten op de huidige realiteit en werking en om het instrument van intersectorale convenants te introduceren en verder uit te werken.

De Vlor adviseert de overheid om volgende acties te ondernemen om de sectorconvenants te versterken:

  1. Zet het thema onderwijs-arbeidsmarkt centraal bij intersectorale samenwerking.
  2. Vraag sectoren om samen te werken met het hele onderwijsveld.
  3. Stimuleer sectoren om beroepskwalificaties actueel te houden.
  4. Strijd samen met sectoren tegen discriminatie en veranker dit decretaal.
  5. Verleng de looptijd van de convenants tot vier of vijf jaar en deel het inhoudelijk verslag ook met de Vlor.
  6. Maak addenda transparant en complementair: zij moeten leiden tot extra initiatieven.
  7. Schrap de koppeling tussen financiering en resultaatsverbintenissen, maar stel ambitieuze en kwalitatieve doelen.
  8. Neem een overlegtoets als ontvankelijkheidsvoorwaarde voor een sectorconvenant op in de regelgeving.
Download hier het volledige advies (PDF, 404.3KB)