Advies betreffende een ontwerp van decreet over de integrale jeugdhulp

Dit advies bespreekt een regeling voor een experiment waarmee een continuüm van hulp wordt aangeboden aan minderjarigen (en hun leefomgeving). In dat continuüm (informatieverstrekking en adviesverlening tot residentiële hulpverlening) bevinden zich ook de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De Vlor steunt het idee van een continuüm integrale jeugdhulp waar de CLB's en de scholen deel van zouden uitmaken. Maar de onderwijsraad vindt dat niet geraakt kan worden aan de begeleidingsdomeinen die decretaal aan de CLB's zijn toegewezen (het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg, en het psychisch en sociaal functioneren).

De school is een partner want zij draagt verantwoordelijkheid voor leerlingenbegeleiding. Maar het ontwerpdecreet waarover de Vlor hier adviseert, legt hierover niets vast. Het is in ieder geval onaanvaardbaar dat het onderwijs bijkomende verantwoordelijkheden zou toegeschoven krijgen.

Download hier het volledige advies (PDF, 63.79KB)