Advies over de invulling van het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap voor het Vlaamse hoger onderwijs

Op 2 juli 2009 ratificeerde België het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een handicap. Voor de Vlor was dit een goede gelegenheid om zijn vraag te actualiseren naar inclusief hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking. In een advies op eigen initiatief lijstte hij de verantwoordelijkheden op van de verschillende partners.

Indien de overheid een dergelijk verdrag ondertekent, moet zij ook stilstaan bij de manier waarop zij dit denkt te implementeren en welke middelen zijn daar tegenover stelt. De overheid kan inclusief hoger onderwijs stimuleren door een adequate regelgeving, een afdoende financiering van instellingen en studenten, voldoende aandacht in de Lerarenopleiding en een goede registratie van studenten met een functiebeperking.

De hogeronderwijsinstellingen moeten basisvoorzieningen en redelijke aanpassingen doen voor deze studenten, wederzijdse afspraken vastleggen en een beroepsprocedure voorzien. Aan de studentenorganisaties vraagt de Vlor sensibilisering en assistentie van medestudenten.

Download hier het volledige advies (PDF, 123.83KB)