Advies over de prioritaire beroepskwalificatiedossiers

De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks prioriteiten voor het opstellen van beroepskwalificatiedossiers. Zij doet daarvoor een beroep op sectorale en/of interprofessionele sociale partners, VDAB, Syntra Vlaanderen en onafhankelijke experts. De onderwijspartners worden daar niet bij betrokken. Toch vindt de Vlor dat zij een waardevolle input kunnen leveren. Omdat de beleidsbrief Onderwijs aankondigt dat de ontwikkeling van beroepskwalificaties in 2012 op kruissnelheid komt, achtte de Vlor de tijd rijp om een advies over de prioritaire beroepskwalificaties te formuleren. Daarin lijst hij domeinen, subdomeinen en clusters uit Competent op waaraan de overheid voorrang moet geven om het beroepsgerichte onderwijsaanbod kritisch te bekijken, te vrijwaren, te actualiseren of te vernieuwen.
Download hier het volledige advies (PDF, 121.63KB)