Samenwerking onderwijs-arbeidsmarkt

Het overleg over de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft in het verleden tot heel wat ‘technisch’ werk geleid: de opmaak van beroeps- en opleidingsprofielen, de advisering van het opleidingsaanbod (nieuwe opleidingen en opleidingsinhouden in verschillende onderwijsniveaus, screening van het aanbod).

Daarnaast vond de Vlor ook het afsluiten van onderwijsconvenanten een krachtig instrument om afspraken te maken over nascholing van leerkrachten, leerlingenstages en een kwaliteitsvolle begeleiding, financiering van uitrusting van scholen, ... Tot op vandaag ondersteunt de Vlor de begeleidingscommissie van het onderwijsconvenant met de horecasector. De huidige sectorconvenants worden door de Vlor mee voorbereid en opgevolgd voor het luik onderwijs-arbeidsmarkt.