Webinar InnoVET

Het project InnoVET zet in op de professionalisering van leraren via technologische innovatie. Om de resultaten van de eerste projectcyclus in de kijker te plaatsen, organiseerde de Vlor op 20 november 2020 samen het departement Onderwijs & Vorming, een webinar.

Omdat we door de coronamaatregelen de onderwijsprofessionals niet fysiek in contact konden brengen met de 13 deelnemende projecten, werd gekozen voor een live sessie met de vaste componenten van een studiedag en een onderhoudend panelgesprek.  

We stonden stil bij de oorsprong van het project, wat heeft de eerste cyclus van het project opgeleverd en wat brengt ons de toekomst van InnoVET?

Het geheel werd doorspekt met videomateriaal van het project. Mia Douterlungne, administrateur-generaal van de Vlor getuigde over het belang van Vocational Education and Training (VET) en Francoise Chombar, CEO Melexis en voorzitter van de STEM stuurgroep sprak over het belang van levenslang leren. Verder waren er ook getuigenissen over het nut van samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt door:

  • Liesbeth Schraepen (namens RTC)
  • Tom Rydant (namens de stuurgroep InnoVET)
  • Naomi Wautericckx (namens de Vlaamse overheid)
  • Johan De Waele (namens de firma Viesmann)

Het volledige programma vind je op de website van het departement Onderwijs en Vorming.

Je kan het webinar herbekijken via deze opname.

Het project InnoVET valoriseert zijn eindprojecten via een deelwebsite op KlasCement. Daar vind je al onze gerealiseerde leermiddelen en ook filmpjes die een goed beeld schetsen van een aantal van onze projecten.