Advies over de rationalisatie en optimalisatie van het Vlaamse hoger onderwijs

In 2006 bracht de Vlor een advies uit over de rationalisatieproblematiek in Vlaanderen. Daarin ging hij in op de contouren van het rationalisatiedebat. Hij stelde een definitie voor rationalisatie voor, maar ook doelstellingen, beïnvloedende factoren en noodzakelijke begeleidende maatregelen. Vandaag heeft de minister rationalisatie opnieuw op de agenda gezet. De Vlor actualiseerde daarom zijn advies van 2006 .
Download hier het volledige advies (PDF, 225.84KB)