Advies over het minidecreet scholengemeenschappen

Vorig jaar lichtte de minister in zijn beleidsnota zijn plannen toe voor de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs. Op 1 september 2011 zou een nieuwe zesjarige cyclus van start gaan en zouden de scholengemeenschappen worden versterkt. Intussen heeft de minister besloten om voorlopig slechts een minidecreet uit te werken. Bovendien beperkt hij de nieuwe cyclus eenmalig tot 3 jaar. Als reden voert hij aan dat het dossier scholengemeenschappen gekoppeld is aan lopende dossiers – leerzorg, de hervorming van het secundair onderwijs, een nieuw systeem voor de omkadering – die pas vanaf 1 september 2014 hun beslag zullen krijgen. Dankzij het minidecreet kunnen de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs op 1 september 2011 een nieuwe periode van samenwerking aanvatten, op vrijwillige basis.

Inhoudelijk debat nodig

De Vlor is overtuigd van de meerwaarde van een scholengemeenschap (zie zijn advies over scholengemeenschappen in het basisonderwijs van 9 juni 2010). Het is een geschikt platform om de professionalisering van scholen in het basis- en secundair onderwijs te versterken, om de solidariteit tussen scholen te vergroten en – specifiek voor het secundair onderwijs – om het regionaal netwerk van scholen te verstevigen. De Vlor ontdekt in het voorliggende voorontwerp van decreet nog geen enkele versterking van de scholengemeenschappen. In zijn advies beperkt hij zich dan ook tot de bespreking van het minidecreet. De Vlor pleit ervoor om nog dit schooljaar te beginnen met het inhoudelijke debat, zodat de maatregelen om de scholengemeenschappen te versterken operationeel zijn tegen 1 september 2014. Wat de eenmalige verkorting tot drie jaar betreft, begrijpt de raad dat het thema scholengemeenschap gekoppeld is aan andere dossiers. (VSKO diende wel een minderheidsstandpunt in dat zich kant tegen de voorgestelde eenmalige driejarige periode. Toch heeft die optie ook valkuilen. De verkorting zou de dynamiek waarmee scholengemeenschappen worden gevormd kunnen remmen. De raad vraagt zich ook af of het wel haalbaar is om al de andere dossiers tegen 1 september 2014 af te ronden. Als ze vertraging oplopen, mag dat de aangekondigde fundamentele hervorming van de scholengemeenschap vanaf 1 september 2014 niet in het gedrang brengen. De Vlor vraagt uitdrukkelijk dat de overheid eventuele vertragingen niet als motief gebruikt om die timing uit te stellen. De Vlor maakt ook nog enkele opmerkingen bij de technische ingrepen die nodig zijn om de huidige reglementering te verlengen. Daartoe stelt het voorontwerp van decreet enkele wijzigingen voor aan de bestaande decretale kaders.

Download hier het volledige advies (PDF, 97.6KB)