Advies over de visietekst jeugdzorg

Het agentschap Jongerenwelzijn schetst in een visietekst de uitdagingen en de perspectieven voor (bijzondere) jeugdzorg anno 2020. Dat moet de basis vormen voor een nieuw strategisch meerjarenplan. Omdat ook onderwijs mee in het vizier komt, vroeg het agentschap advies aan de Vlor. De Vlor vindt het veelbelovend dat de visietekst jeugdzorg breder ziet dan alleen als bijzondere jeugdzorg. Ook het verband tussen de aanpak in de jeugdzorg en de aanpak in andere maatschappelijke sectoren (in het jargon : ‘vermaatschappelijking van de jeugdzorg’) is een positieve evolutie.

Begripsverwarring

Het toepassingsgebied van de visietekst is echter onduidelijk. De verwarring wordt nog groter omdat onderwijs en welzijn dezelfde terminologie anders invullen. Dat maakt het moeilijk om in te schatten wat jeugdzorg van onderwijs verwacht. Daarom moeten de verschillen in benadering uitdrukkelijker benoemd en uitgeklaard worden.

Samenwerking jeugdzorg en onderwijs

Goed onderwijs is een zeer sterke vorm van preventie. Daarom is een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg belangrijk. De Vlor vindt dat jeugdzorg niet alleen gericht mag zijn op jongeren die ondersteuning krijgen in de residentiële hulpverlening, maar ook op jongeren (en gezinnen) die ambulante hulp krijgen. De visietekst gaat ook voorbij aan de rol die scholen en clb opnemen in het signaleren en ontdekken van problemen van kinderen. Bovendien is de opdracht van scholen en clb in de jeugdzorgcontinuïteit, de ontwikkeling van een begeleidingsengagement en de regie van jeugdzorgtrajecten erg vaag omschreven. De wachtlijsten in de zorg creëren spanningen in de scholen. De Vlor vindt dat er begeleiding moet komen in afwachting van een opname in een welzijnsinstelling. De raad vraagt ook een oplossing voor de ondersteuning van kinderen die verblijven in opvangcentra en internaten. Voor de opvang, de verzorging en de administratieve ondersteuning van deze ‘geplaatste’ kinderen en jongeren beschikt het onderwijs niet over specifieke voorzieningen, competenties en middelen. Ten slotte pleit de Vlor ervoor om adequate onderwijsleertrajecten uit te bouwen voor jongeren die uit de boot vallen. De initiatieven die nu al bestaan, moeten worden meegenomen in het jeugdzorgplan.

Download hier het volledige advies (PDF, 244.5KB)