Advies over het tijdelijk project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Met de bisconceptnota ‘Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs’ (17 juli 2015) lanceerden de ministers van Onderwijs en Mobiliteit een nieuw concept voor leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Een besluit van de Vlaamse Regering werkt nu een nieuwe regeling uit voor het leerlingenvervoer aan de hand van een pilootproject. De Vlor klaagt aan dat het besluit geen regels bevat voor de evaluatie van de tijdelijke projecten. In zijn eerder advies over leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs had de raad nochtans aangegeven dat het absoluut nodig is dat de pilootprojecten worden geëvalueerd vooraleer het nieuwe concept voor leerlingenvervoer wordt ingevoerd. Verder heeft de Vlor vragen bij de haalbaarheid van het geschetste tijdspad en dringt hij erop aan om het toepassingsgebied van het pilootproject breed te formuleren en om het jaarlijks terug te koppelen met de raad.
Download hier het volledige advies (PDF, 189.2KB)