Advies over onderwijs voor doofblinde kinderen

De Vlor vraagt aandacht voor de specifieke noden aan onderwijs en ondersteuning van doofblinde kinderen. Om hen adequate ontwikkelingskansen te geven, is er nood aan een een-op-eenrelatie tussen de leerkracht en de lerende. Die vraagt meer specifieke omkadering dan de huidige regelgeving voorziet. Naar aanleiding van dit specifiek advies herhaalt de raad zijn vraag naar een structureel beleidskader voor de onderwijs- en opvoedingsnoden van alle kinderen met een zeer zware zorgvraag die voortvloeit uit de combinatie van meerdere handicaps.
Download hier het volledige advies (PDF, 190.69KB)