Advies over ontwerp van BVR over samenstelling van de beroepscommissie inzake verwerven titel van beroepsbekwaamheid

De Vlor koppelt twee voorwaarden aan zijn gunstig advies over de samenstelling van een beroepscommissie inzake het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

De beroepscommissie moet:

  • haar werkzaamheden beperken tot bezwaren over de gevolgde procedure om een titel van beroepsbekwaamheid te behalen;
  • in afwachting van de kwalificatiestructuur, alle ingediende bezwaren over de procedure onontvankelijk verklaren als daarbij bepaalde erkende studiebewijzen beschouwd worden als een titel van beroepsbekwaamheid.

Kortom, in verband met het vaststellen van de relatie tussen erkende studiebewijzen en de titels van beroepsbekwaamheid vindt de Vlor dat de beroepscommissie de Vlaamse kwalificatiestructuur moet afwachten. Zoniet vindt de Vlor het noodzakelijk om de beroepscommissie uit te breiden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld.

Tot slot beklemtoont de raad nog eens het belang van de bepaling die personen verbiedt lid te zijn van de beroepscommissie als ze een rol gespeeld hebben in de erkenningsprocedure tot het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

Download hier het volledige advies (PDF, 27.62KB)