Duaal leren in het busoAdvies voor het voorontwerp van decreet betreffende het duaal leren in het buitengewoon onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4

De Vlaamse Regering werkt aan een decretale basis voor duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs (buso). Die moet garanderen dat meerdere vormen van werkplekleren in het buso naast elkaar kunnen functioneren. De huidige alternerende beroepsopleiding tijdens de integratiefase blijft immers bestaan.

De Vlor waardeert dat het buso voortaan ook duaal kan worden georganiseerd. Maar de raad blijft vragende partij voor een globale visie op een vernieuwd buitengewoon secundair onderwijs.

Om van het duaal leren in het buso een succesverhaal te maken, zijn er volgens de Vlor enkele belangrijke voorwaarden. Zo moeten er garanties zijn voor:

  • zowel een duaal als een lineair traject op verschillende momenten in het studietraject;
  • de handelingsplanning van het hele duaal traject;
  • een brede vorming op maat in elke opleiding;
  • de arbeidsmarktpositie,
  • de sociale omkadering van de leerlingen.
Download hier het volledige advies (PDF, 190.92KB)