Handleiding registratie studenten met een functiebeperking en bijbehorende formulieren

In juni 2007 formuleerde de Raad Hoger Onderwijs een advies over de registratie van studenten met een functiebeperking. Hij stelde daarin een registratiesysteem voor. Op vraag van minister Vandenbroucke testte de Vlaamse Onderwijsraad dit registratiesysteem gedurende twee jaar uit. Naar aanleiding van deze testfase werden een aantal wijzigingen aan de procedure en de formulieren uitgevoerd. Het systeem werd vooral meer laagdrempelig.

Download hier het volledige advies (PDF, 519.61KB)