Opleidingsprofielen Koreaans en ICT in een educatieve contextAdvies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs die niet gebaseerd zijn op een beroepskwalificatie voor 1 februari 2024

De Vlaamse Regering bepaalt de opleidingsprofielen voor de basiseducatie en voor het secundair volwassenenonderwijs, op voordracht van de pedagogische begeleidingsdiensten van het volwassenenonderwijs en Ligo. De Vlor geeft advies over de voorgedragen opleidingsprofielen die niet gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie.

De Vlor verleent een gunstig advies aan de aangevraagde opleidingsprofielen ICT in een Educatieve Context, alsook aan de verlengde modules (20 lestijden). De Vlor geeft een gunstig advies aan de aangevraagde opleidingsprofielen Koreaans richtgraad 1 en 2. Wij vragen wel om ook verkorte trajecten (van 35 lestijden) toe te staan binnen de opleidingsprofielen Koreaans. Er zijn immers voor alle vreemde taalopleidingen in het volwassenenonderwijs verkorte trajecten van 35 lestijden voorzien.

 

 

Download hier het volledige advies (PDF, 374.78KB)