Opleidingsprofielen volwassenenonderwijs - november 2021

De Vlor geeft tweemaal per jaar advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs. De Vlor geeft een gunstig advies voor de opleidingsprofielen en de daaraan gekoppelde verkorte en verlengde modules in de studiegebieden:

  • Auto
  • Bibliotheek-, archief-, en informatiekunde
  • Horeca
  • Drankenkennis
  • ICT-technieken
  • Mechanica-elektriciteit
  • Specifieke personenzorg
  • Algemene personenzorg
  • Talen

Naar aanleiding van dit advies wijst de Vlor op de impact van beroepskwalificaties op het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs. We vragen aan de overheid om in overleg met het werkveld tot de nodige bijsturingen te komen zodat het aanbod aan tweedekansonderwijs in bepaalde sectoren niet in het gedrang komt. De Vlor vraagt ook een oplossing voor het verhoogde inschrijvingsgeld bij combinatie van modules uit meerdere opleidingen.

Daarnaast herhalen we onze vraag om te voorzien dat elke opleiding met een opleidingsprofiel dat gebaseerd is op een erkende beroepskwalificatie, ook duaal ingericht kan worden.

Download hier het volledige advies (PDF, 464.35KB)