Sterker Frans in het basisonderwijsAdvies naar aanleiding van de peiling Frans 2017

Uit de peiling Frans (2017) blijkt dat de eindtermen voor het leergebied Frans in het basisonderwijs onvoldoende bereikt worden. Minister Crevits vroeg de Vlor om advies over de mogelijke verklaringen hiervoor en de acties die hieraan kunnen verhelpen.

De resultaten van de peiling zijn geen complete verrassing voor het onderwijsveld. Ook al beweegt er zowel decretaal als in het werkveld veel rond Frans, toch blijkt uit de praktijk dat er nog veel knelpunten zijn die het bereiken van de eindtermen Frans bij heel wat leerlingen belemmeren. De peiling is een nieuw momentum om de resultaten voor Frans te verbeteren met gerichte acties.

Sinds 2010 werken scholen met nieuwe eindtermen Frans. Deze weerspiegelen een hoger ambitieniveau en er zijn ook meer eindtermen Frans. De nadruk op communicatieve vaardigheden vraagt ook meer tijd in de klas. Wel is de Vlor ervan overtuigd dat de eindtermen Frans haalbaar zijn bij de meeste leerlingen. Om er voor te zorgen dat ze door nog meer leerlingen bereikt worden, moet er sterker ingezet worden op de leraar, zowel in de lerarenopleiding, als via aanvangsbegeleiding en meer mogelijkheden voor professionalisering tijdens de loopbaan. Verder vindt de Vlor dat het Frans meer moet worden ingebracht in de leefwereld van kinderen. Zo zou de openbare omroep in zijn programmatie voor jonge kinderen elementen kunnen opnemen die verwijzen naar de Franse taal. Ook is het cruciaal om vroeg genoeg met Frans op school te starten via talensensibilisering en initiatie Frans nog voor het ‘formeel’ onderwijs Frans gestart wordt.

 

Download hier het volledige advies (PDF, 279.31KB)