Toelichting – Vreemde talen in het basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2017-2018 biedt het decreet Basisonderwijs scholen meer mogelijkheden om te werken rond talen. Zo is voor talensensibilisering en -initiatie de voorrang voor Frans verdwenen. Scholen kunnen nu kiezen met welke taal (Duits, Engels, Frans) ze starten. Bovendien kunnen scholen met het formeel talenonderwijs starten vanaf het derde leerjaar en dit niet enkel meer voor Frans, maar ook voor Engels en/of Duits. Als voorwaarde geldt dat leerlingen voldoende het Nederlands moeten beheersen.

De Raad Basisonderwijs vroeg aan de onderwijskoepels en het GO! om een stand van zaken te presenteren en zicht te geven op de manier waarop scholen met deze nieuwe decretale mogelijkheden omgaan en welke aanbevelingen aan hen worden gegeven.