Inspiratietekst voor de begeleiding bij de start van de tweede cyclus van het gelijke-onderwijskansenbeleid

Voor de meeste GOK-scholen is september 2005 een doorstart: zij beginnen aan hun tweede driejarige cyclus van het geïntegreerd ondersteuningsbeleid. Een kleine groep scholen neemt voor de eerste keer deel.

De Inspiratietekst voor de begeleiding bij de start van de tweede cyclus van het gelijke-onderwijskansenbeleid lag aan de basis van een studienamiddag (op 17 mei 2005) voor begeleiders van alle scholen die deelnemen aan het gelijke-onderwijskansenbeleid - luik ondersteuning.

De inspiratietekst schetst de GOK-cyclus en de uitgangspunten voor het gedifferentieerd begeleiden ervan. Hij situeert die GOK-cyclus in de ontwikkeling van het beleidsvoerend vermogen van scholen. De tekst is het resultaat van een samenwerking van begeleiders en het Steunpunt GOK in een netoverschrijdende werkgroep in de Vlor. De inhoud is overlegd met de begeleidingsdiensten. U kunt deze tekst hier downloaden