Secundair onderwijs

Modernisering secundair onderwijs

Sinds het rapport van de commissie Monard van 2009 discussieerden opeenvolgende regeringen over een hervorming, later de modernisering, van het secundair onderwijs. De verschillende ministers hebben hierover ook beleidsteksten geschreven en voor advies voorgelegd aan de Vlor. Doorheen die verschillende adviezen ontstond tussen de partners in de Vlor steeds meer eensgezindheid over belangrijke aspecten. Daarbij was er altijd veel aandacht voor de gevolgen van de voorstellen over het secundair onderwijs voor de andere onderwijsniveaus en voor de doorstromingsmogelijkheden van de leerlingen. Sinds het najaar van 2017 liggen de structuur en de organisatie vast van het gemoderniseerd secundair onderwijs, dat moet ingaan op 1 september 2019.