Inspiratiedag: een passend aanbod en ondersteuning voor alle leerlingen in arbeidsmarktgericht onderwijs

In zijn laatste advies over duaal leren vraagt de Vlor om voor de doelgroep van niet-arbeidsrijpe en niet-arbeidsbereide leerlingen een gepast flexibel opleidingstraject met begeleiding op maat te voorzien. De Vlor zal in de komende maanden een gedragen actieplan uitwerken met het oog op een sluitend aanbod voor alle leerlingen in het arbeidsmarktgericht onderwijs.

Om inspiratie op te doen werd op woensdag 25 oktober een intern seminarie georganiseerd. De leden van de werkgroep actieplan doelgroep dbso, de Raad Secundair Onderwijs en de Commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt konden hieraan deelnemen.

Vanuit de praktijk: wat heeft de doelgroep nodig en hoe kunnen scholen dit ook bieden? Reflectie en toekomstvisie door: