Lerend netwerk InnoVET

De deelnemers aan het InnoVET-project waren op 23 januari 2020 welkom op de Vlor voor een lerend netwerk. De deelnemers konden er kennis maken met alle projecten en verzamelden feedback over het huidige projectverloop.

De voorzitter van de stuurgroep, Tom Rydant (TechniGO! Dendermonde) stond stil bij kritische succesfactoren voor innovatie in ons arbeidsmarktgericht onderwijs.

De InnoVET-projecten aan het woord:

Het netwerk presenteerde ook een toelichting over ‘VET in Baskenland’. Naomi Wauterickx (departement Onderwijs) presenteerde ter inspiratie enkele voorbeelden van innovatieve arbeidsmarktgerichte trajecten in het Baskenland (Spanje).

Aan vijf dialoogtafels konden de meer dan dertig deelnemers hun licht laten schijnen op de 4 pijlers die de kernopdracht van InnoVET vormen en feedback geven over het huidige projectverloop. De stuurgroep InnoVET gaat nu verder aan de slag met deze input.