Seminaries - Het onderwijs voor dove en slechthorende mensen uitgedaagd

26 oktober en 29 november 2012

Nieuwe ontwikkelingen en impact op leer- en opvoedingsnoden van dove en slechthorende mensen

Medische ontwikkelingen en gevolgen voor de leer- en opvoedingsnoden De cochleaire implant en vroege neonatale screening: Leo De Raeve (directeur ONICI) en Myriam Vermeerbergen (Lessius)

Taalontwikkeling: vroege stimulering en communicatie Overzicht van nieuwe ontwikkelingen en inzichten en hun impact op de leer- en opvoedingsnoden van lerenden? Claire Tollenaere (CAR-Gent) en Kimberley Mouvet (VUB - UGent)

Communicatie: kansen en valkuilen VGT, Nederlands als instructietaal en bilinguaal/bicultureel onderwijs:Mieke van Herreweghe (UGent)

Beschrijving van de doelgroep

Omvang, ontwikkeling en kenmerken van de populatie lerenden Participatienoden, ondersteuningsnoden, leernoden Guido Lichtert (KOCA, KU Leuven)

Belevingswereld van dove en slechthorende leerlingen Welke elementen spelen een rol bij de identiteitsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling? Gerrit Loots (VUB) De cochleaire implant: persoonlijke getuigenis Vanessa Lopes Ferreira Abreu (VLOK-CI)

Vertaling naar onderwijsorganisatie en onderwijspraktijk

Empowerment, identiteitsdynamieken en gelijke (onderwijs)kansen Perspectieven van gebarentalige / dove personen in Vlaanderen: Goedele De Clerck (Fevlado, UGent)

Leerbehoeften en ondersteuningsnoden van dove en slechthorende leerlingen: uitdagingen op macroniveau Duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke participatie, levensloopbaan, doorstromingskansen en leertrajecten in het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het levenslang leren: Hans Verpoest (Visietekst VVKBUO) - Elke Persijn (GTB)

Vernieuwende onderwijspraktijken in Vlaanderen Welke initiatieven worden genomen? Welke zijn stimulerende of belemmerende factoren op het niveau van onderwijsregelgeving en -beleid? De verschillende sprekers belichtten zowel het BuO als het GON (m.i.v. samenwerking met het gewoon onderwijs): Ingrid Mathysen (Kasterlinden - OVSG) - Paul Bulckaert (Spermalie) - Debbie Wens en Ann Heremans (’t Zandhofje – Zandhoven) -

Afstemmen en samenwerken Gezin/gezinsondersteuners, school (zowel gewoon als BuO), gespecialiseerde setttings (internaat, opvangcentrum) en buitenschoolse ondersteuning (logopedie, revalidatie): Jan Magry (Thuisbegeleidingsdienst Sint Lievenspoort vzw) en Geert Dirickx (Dove Ouders Vlaanderen)

Ondersteunende maatregelen

Competenties van leraren en schoolteams Moeten leerkrachten gebarentaal kennen? Ondersteuning door tolken gebarentaal-schrijftolken. Filip Verstraete (Adviescommissie VGT en Fevlado) - Greta Brunclair (Vlok-CI)

Technische ondersteuning, ICT, scholenbouw en scholeninfrastructuur Mieke Broeders (vzw Enter) - Els Exter (Departement Onderwijs en Vorming)

Beide seminaries werden ondersteund door tolken Carolien Wielockx en Hilde De Maere

zie ook: Verslagboek van de seminaries