Startdag 2015 - Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen

Op 17 september 2015 startte de Vlor zijn nieuwe werkjaar in het Vlaams Parlement. Bij die gelegenheid reflecteerden de Vlor-leden over onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen.

Maarten Goos (Utrecht University School of Economics & Centre for Economic Studies - KU Leuven) bekeek de evoluties op de arbeidsmarkt met economische bril en gaf daarbij mee dat het onderwijs van de toekomst vooral de nadruk moet leggen op vaardigheden.

Anna Froukje Westerhuis (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Nederland) focuste op het beroepssecundair onderwijs in Nederland en op de verdere evolutie ervan: de arbeidsmarkt volgen of vooruitlopen?

Kris Van den Branden (Lerarenopleiding Letteren & Centrum voor Taal en Onderwijs - KU Leuven) reflecteerde vanuit de principes van duurzaam onderwijs op wat leerlingen van de 21ste eeuw moeten leren.

De startdag werd afgesloten door een toespraak van onderwijsminister Hilde Crevits.