Zenitdialoog met Ive Marx

Op woensdag 7 juni 2017 organiseerde de Vlor een eerste Zenitdialoog over de overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen. Ive Marx ging in op de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Twee disputanten gaven het startschot voor de discussie met het publiek. Welke wijzigingen zijn er nodig in het beleid, zowel voor onderwijs als voor de arbeidsmarkt om ervoor te zorgen dat iedereen een vlotte overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt maakt?

Het thema was meteen ook een interessante inhoudelijke voorbereiding op de ronde tafel die de Vlor op vraag van de Vlaamse Regering op 20 juni zal organiseren over de transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ van de langetermijnstrategie 2050.