Advies over de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

De Vlor bracht advies uit over 16 voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs (SVO):
  • Studiegebied Handel: Contactcentermedewerker en Magazijnmedewerker
  • Studiegebied Bouw: Isoleerder ruwbouw-dak en Werfbediener
  • Studiegebied Toerisme: Medewerker reisbureau/touroperator
  • Studiegebied Personenzorg: Begeleider in de kinderopvang, Begeleider buitenschoolse kinderopvang, Verzorgende, Zorgkundige, Logistiek assistent, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Intercultureel medewerker en Begeleider-animator van bejaarden
  • Studiegebied Huishoudelijk onderwijs: Huishoudhulp, Koken en Decoratief in de woning
De Vlor gaf alle voorstellen (al dan niet met een aantal aanpassingen) een gunstig advies. In de algemene opmerkingen gaat de raad in op de noodzakelijke kennis van Nederlands en andere geletterdheidsvaardigheden om een opleiding met succes te kunnen volgen. De raad is er geen voorstander van om taalkennis als toelatingsvoorwaarde op te nemen. Hij vraagt wel aandacht voor de problematiek, bij de centra, bij de (kandidaat-)cursisten en bij doorverwijzende instanties zoals de VDAB of werkgevers. Na het advies van de Vlor zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over de goedkeuring van de geadviseerde opleidingsprofielen, waarna de inrichtende machten en het GO! ze verder kunnen concretiseren in leerplannen. Definitief goedgekeurde opleidingsprofielen worden gepubliceerd op de website van AKOV-curriculum.
Download hier het volledige advies (PDF, 393.06KB)