Advies over het opleidingsprofiel Naaien

Artikel 24 van het decreet volwassenenonderwijs (15 juni 2007) bepaalt dat de Vlaamse Regering de opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs vastlegt op voordracht van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (VOCVO) en de pedagogische begeleidingsdiensten, en na advies van de Vlor. De Vlor verleent een gunstig advies aan de aanpassing van het opleidingsprofiel ‘Naaien’ van het studiegebied ‘Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken’. De voorgestelde aanpassingen voldoen aan de vraag van de cursisten en zorgen voor een integratie van de zwevende modules, en dit zonder studieduurverlenging voor de cursisten. Het voorgestelde opleidingsprofiel is voldoende generiek geformuleerd en laat de nodige ruimte voor de leerplanmakers.
Download hier het volledige advies (PDF, 145.63KB)