Advies over modulaire opleidingen in studiegebied Boekbinden van het secundair OSP

De Raad Volwassenenonderwijs adviseert positief over de voorstellen van nieuwe modulaire structuurschema's van vier opleidingen in het studiegebied Boekbinden van het secundair OSP, die de overheid indiende in het kader van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs.

Het gaat over deze opleidingen: Boekbinder TSO3; Hulpboekbinder TSO3; Boekbinder-boekvergulder TSO3 en Boekvergulder TSO3.

De raad vindt de voorgestelde opleidingen relevant voor de arbeidsmarkt. Hij maakt een aantal opmerkingen over het feit dat de opleiding Boekbinden kan leiden tot een diploma secundair onderwijs en in verband met het ontbreken van financiering voor assessmentprocedures zonder leerfase in een centrum. Hij vindt dat Boekbinder-boekvergulder ook een diplomaopleiding zou moeten zijn.

In sommige modulebenamingen zou explicieter het woord “boek” moeten voorkomen om verwarring met opleidingen in de textiel-, hout- of decoratiesector te vermijden. Daarom stelt de raad ook de opleidingsbenamingen Boekvergulder en Boekbinder-boekvergulder voor.

Download hier het volledige advies (PDF, 43.54KB)