Advies over nieuwe modulaire structuurschema's in uitvoering van art. 15 van het decreet volwassenenonderwijs in studiegebieden Handel en Mechanica-elektriciteit

Dit advies handelt enerzijds over een voorstel van een modulair structuurschema voor een verkort opleidingstraject Informatica-toepassingssoftware TSO3 en anderzijds over een aantal modulaire structuurschema's voor opleidingen die gebaseerd zijn op het beroepsprofiel podiumtechnicus.

De Raad Volwassenenonderwijs geeft een gunstig advies over het verkorte traject Informatica-toepassingssoftware TSO3, al vindt hij dat er dan ook een verlengd traject mag komen.

Over de structuurschema's van Assistent podiumtechnicus BSO3 en Podiumtechnicus TSO3 formuleert de raad eerst algemene bemerkingen.

  • De overheid hoeft de sleutelvaardigheden niet over de modules te verdelen;
  • Een omschrijving van de instapvereisten van een module volstaat, het opleidingsprofiel hoeft niet te omschrijven hoe een centrum moet nagaan of een cursist aan die instapvereisten voldoet. Alle modules die volgen op een module “basis” zouden volgens de raad in het OSP instapvrij moeten zijn;
  • Hij stelt enkele naamswijzigingen van modules voor om een grotere eenvormigheid te krijgen;
  • Bij de vakkenconcordantie wil de raad graag twee toevoegingen zien bij een aantal modules.

De raad besluit het advies met heel specifieke voorstellen voor de formulering van sommige basiscompetenties van een aantal modules in elk van de twee opleidingsprofielen.

Download hier het volledige advies (PDF, 53.03KB)