Advies over voorstellen van opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs

De vernieuwde modulaire opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (EDAS) start met een voortraject in de basiseducatie. De Raad Levenslang en Levensbreed Leren vraagt om de eenheid van de opleiding goed te bewaken. Dit unieke concept om de huidige lineaire opleiding te herwerken, is ontwikkeld door de Entiteit Curriculum, in overleg met vzw De Link. In het eenjarige voortraject in de basiseducatie verwerven de cursisten competenties van het niveau eerste graad secundair onderwijs. Na de driejarige beroepsopleiding EDAS in het secundair volwassenenonderwijs (SVO) behalen ze het certificaat van ervaringsdeskundige. In combinatie met een opleiding Aanvullende algemene vorming kan de cursist het diploma secundair onderwijs halen. De raad vindt het essentieel dat de cursist de beide trajecten als een geheel beschouwt en ook zo ervaart. Daarom is samenwerking tussen de centra basiseducatie en de cvo's onmisbaar. Zij moeten goede afspraken maken over de doorstroming van de cursisten. De ervaring leert dat een cursistengroep het best door één tandem van procesbegeleiders doorheen het vierjarige traject wordt geloodst. De groepsdynamiek blijkt ook essentieel voor het succes van de cursisten. De centra moeten zich inspannen om die groepsdynamiek, aan de hand van de modulaire organisatiestructuur, te beschermen. De raad vraagt om over de randvoorwaarden van dit gemengd concept verder te overleggen. In hetzelfde advies heeft de Raad Levenslang en Levensbreed Leren zich ook uitgesproken over veertien andere voorstellen van nieuwe modulaire opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs en de basiseducatie.
Computeroperator, Netwerktechnicus en Monteur van textielmachines
Zes NT2- opleidingen:
  • NT2 richtgraad 1 in de basiseducatie
  • NT2 verlengd richtgraad 2
  • NT2 verkort richtgraad 3 en 4
  • NT2 professioneel: bedrijfsgericht verkort richtgraad 3 en juridisch verkort richtgraad 4
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds verkort richtgraad 1 en richtgraad 2
Grieks, Pools, Russisch en Turks verkort richtgraad 2
Download hier het volledige advies (PDF, 227.86KB)