Hoger beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs (hbo5)

De Vlor heeft een actieve bijdrage geleverd aan het debat over de totstandkoming van het hoger beroepsonderwijs. De raad vindt het een belangrijk onderwijsniveau dat kan inspelen op specifieke vragen op de arbeidsmarkt naar ‘middengeschoold’ personeel. Aan de andere kant kan het ook een tweede kans bieden aan lerenden om door te stromen naar het hoger onderwijs. De Vlor vindt het belangrijk dat zowel generatiestudenten als zij-instromers optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het hoger beroepsonderwijs biedt.